Công trình tại Thái Lan sử dụng sơn TOA

Tòa Baiyoke 
Năm : 1995 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield
 

Sport Complex Trường Đại học Thammasat 
Năm : 1997 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield
 

Bộ Thương Mại 
Năm : 1998 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : Duracote
 

Trường Đại học Rangsit 
Năm : 2003 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield, TOA
 

Main Terminal 
Năm : 2003
Nơi : Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : 4 SEASONS, TOA
 

Ampornsatharn 
Năm : 2005 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : Heavyguard, TOA
 

Central Rattanatibeth
Năm : 2005 
Nơi : Nontaburi, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield, Supertech, TOA
 

Trung tâm thương mại CENTRAL WORLD PLAZA khu A,B,C
Năm : 2005, 2006
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : Duraclean, SuperShield, TOA, TOA Heavyguard

Chuanchuen Regent
Năm : 2005 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : Heavyguard, Timbershield, TOA
 

Saintlouis Grand Terres 
Năm : 2005 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : 4 SEASONS, 4 SEASONS X5, 7 IN 1, Extrashield, Heavyguard, SuperShield, Supertech, TOA 

Bệnh viện Samitivej
Năm : 2005 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : 4 SEASONS, Heavyguard, SuperShield, TOA
 

Nobleora
Năm : 2005 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield, TOA
 

Khách sạn Dusit Hotel Renovation 
Năm : 2006 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield
 

Le Raffine 31 
Năm : 2006 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : 4 SEASONS, Heavyguard, Extrashield ,SuperShield,SuperShield All, TOA

SV Thành phố  
Năm : 2006 
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : SuperShield, SUPERTECH, TOA

Lumpini Place Narathiwal Chaophraya  
Năm : 2006
Nơi : Bangkok, Thái Lan 
Sản phẩm : 4 SEASONS, SuperShield, TOA